DNA´et i dit esport initiativ

Foreningens DNA

At skabe en esportsforening eller esport &-gaming aktiviteter i en idrætsforening kan være en stor mundfuld. Derfor kan det være en fordel at blive helt skarp på; foreningens DNA. Når ledelsen har angivet, hvorfor man har startet, hvem ens målgruppe er, hvilken mission, vision og målsætninger man har, kan vi nu se på foreningens DNA.

DNA´et udgør den samlede masse af alle de sagte og usagte regler, vi har i en forening. Vores samvær, adfærd, vaner og rutiner. Det præcise og skarpe DNA er også med til at synliggøre værdien af sponsorater og samarbejder, for kommende partnere.

Samværsregler

Samværsregler er alle de sagte og usagte regler og normer der kommer til udtryk når vi er sammen i foreningen. At skabe et sæt positive samværsregler, kan gøre det lettere for alle at navigere i en travl hverdag. Spørgsmål som foreningsledelsen kan stille sig selv er: Hvordan taler vi sammen? Hvordan lytter vi til hinanden? Hvordan er vi overfor hinanden? Hvordan agerer vi til træning? Møder vi op og er forberedte og klar 10 min. før tid? Eller kommer vi for sent? Hvordan agerer vi til kamp? Kæmper vi for hinanden? Yder vi det vi kan? Er vi lyttende overfor feedback? Er vi åbne over for at forandre os selv? Siger vi tak for kampen? Hvad spiser og drikker vi til kamp og træning? Hvordan er vi sammen på tværs af alder, køn og kultur? Giver vi hånd når vi ses?

Retningslinjer

Retningslinjer handler om, hvordan man som foreningsledelse håndterer de forskellige emner der typisk er en del af foreningslivet. Hvordan tager vi i mod nye medlemmer? Hvordan siger vi farvel til medlemmer der ønsker at gå nye veje? Hvad gør vi, hvis vi oplever mobning eller eksklusion i vores forening / på et hold? Hvordan håndteres op og nedrykning af spillere / hold? Hvad afgør om et hold kommer til et stævne og et andet ikke gør? Hvordan håndterer vi -& arbejder med; energidrikke, alkohol, tobak og rusmidler? Hvordan håndterer vi snyd, matchfixing og betting / pengespil? Hvilke regler har vi for billeder, video og håndtering af private oplysninger? Betaler vi løn til trænere og ledere eller er alle aktiviteter frivillige?

Miljø

Miljøet i foreningen er typisk noget af det, der er med til at tiltrække og fastholde medlemmer – og frastøde andre. Hvilket miljø ønsker ledelsen? Skal miljøet været udpræget bredde eller elite-orienteret? Kan spillere og trænere gå til sin leder med hemmeligheder, som man ikke kan dele andre steder? Holder man sociale arrangementer / fester / events – og hvordan gøres dette? Indbyder man spillere og trænere til at komme med deres meninger og ønsker for foreningen – og hvordan modtages dette? Er frivillige vigtige for foreningen – hvordan belønnes disse? Hvordan inddrages forældre i foreningen? Tager man til stævner, turneringer eller events indland / udland, hvordan gøres dette?

Martin Fritzen

Værdier

Værdierne bør være diskuteret og skabes samtidig med at man skaber vision, mission og målsætninger. Værdierne er centrale elementer i foreningens DNA. Hvilke værdier ønsker ledelsen for foreningens esportsaktiviteter?

Er: ”Rummelighed”, en værdi? Hvorfor og hvordan afspejler det sig i den praktiske hverdag?

Er: ”Respekt for spillet, hinanden og omgivelserne”, en værdi? Hvorfor – og hvordan ses det i hverdagen?

Er: ”Fællesskab i og uden for foreningen”, en værdi? Hvorfor – og hvordan udleves det i det daglige?

Tydelige værdier, gør det lettere for alle at være sammen og giver både spillere, trænere og ledere; noget at læne sig op ad, når tempoet er højt.

Vaner

Vaner hjælper os alle med at kunne agere i en travl hverdag. Nogle vaner er værdifulde imens andre vaner er begrænsende for os, i kampen om at nå vores mål. Jo flere værdifulde vaner vi har – jo lettere når vi vores mål. Hvilke vaner ønsker man skal være en del af foreningen? Nogle råber og skriger og giver solen, varmen, kulden, alle andre skylden når man taber – er det en værdifuld vane? Andre udskifter cola med dansk vand, er det en værdifuld vane? Nogle udskifter bilen med cyklen til og fra træning – er det en værdifuld vane? Nogle trænere mødes et par gange om måneden og taler med hinanden om, hvad de synes er svært og hvornår de har succes – er det en værdifuld vane? Hvilke vaner ønsker ledelsen skal gennemsyre foreningen – hvorfor – og hvordan kommer det til udtryk i dagligdagen?

Når foreningens DNA er gennemarbejdet handler det om at få det forankret i hverdagen, fra papir til virkelighed.

Om Martin Fritzen

Foredrag. I flere år har jeg rejst i både Danmark og udlandet og delt mine erfaringer med -& holdninger til, de positive udbytter ved gaming og esport i bredde-& forenings-regi. Med særligt fokus på social læring, fællesskaber og personlig udvikling. Inspiration. Jeg deler artikler, bøger, podcasts og video om gaming og esport. Rådgivning. Jeg hjælper flere forskellige initiativer, organisationer og instanser, med flere områder af esport og gaming.

Kontakt

Telefon: 51931107
Email: esport@martinfritzen.com

Kontakt

Lad os arbejde sammen?

FORTÆL MIG MERE OM DIT PROJEKT ELLER ØNSKER

2018-07-10T14:36:15+00:00