Succes med esport i foreningslivet

Succes med esport i foreningslivet

At arbejde med esport i foreningslivet kan gøres på mange måde her er et par eksempler: a) En eksisterende idrætsforening kan udvikle en esportafdeling og begynde at tilbyde esportaktiviteter. b) esport-ildsjæle, kan tilslutte sig en idrætsforening og på den måde kan idrætsforeningen begynde at tilbyde esport.

Start med: “Hvorfor”?

At arbejde med esport i en idrætsforening, er som en hver anden aktivitet. Det kræver tid, ressourcer, mennesker, kompetencer og økonomi. Derfor er det en god idé at sætte sig ned og få beskrevet: ”Hvorfor er dette en god idé?”. “Hvad vil vi gerne opnå? For hvem? Sammen med hvem? Hvornår?”.

Find gerne DGI´s vedtægtsgenerator online, her føres du igennem en masse relevante spørgsmål som dels giver en bedre afklaring og dels i sidste ende, gør at du har skabt et komplet sæt vedtægter.

Test vandene

I en traditionel idrætsforening kan der være mange meninger om epsort. Er du entreprenøren bag esport i Jeres forening, er det en god idé at italesætte din idé over bestyrelsen, for på den måde at få et overblik over om du kan finde andre ”allierede” og begynde at lægge en plan for udførelse. Det er også en god idé at tale med medlemmer af foreningen, trænere, spillere, forældre, måske en skole i nærheden og andre i lokalområdet, for på den måde at teste interessen for esport, plus, det giver muligheden for at samle interessenter til dit esport team.

Find nogen der vil være med

Når den grundlæggende foreningsplan er på plads, er næste skridt at bygge et team, en bestyrelse – finde mennesker med kompetencer inden for esport, træning, specifikke spil og esport events. Ideelt set er den ny esport afdeling hierarkisk placeret direkte under hovedbestyrelsen i foreningen og kan på den måde trække på støtte fra hovedbestyrelsen. Herefter kan der tages kontakt til de interessenter der i første omgang har vist interesse. Der kan spørges internt i foreningen, om nogen har interesse i, eller kompetencer inden for esport. Der kan spørges på Facebook, på lokale skoler, virksomheder og laves opslag i den lokale brugs eller andet. Alt sammen med det mål, at få mødt og talt med relevante og esport-kompetente personer, som vil være en del af den ny esport forening, som træner, spiller, bestyrelsesmedlem, event-manager eller andre positioner.

Skab en styregruppe eller bestyrelse

Når der er fundet mennesker der vil være med i esport-projektet, kan der i fællesskab med idrætsforeningens hovedbestyrelse og de relevante interessenter, skabes en bestyrelse eller styregruppe for esport. Nu er det bestyrelsens opgave at se på den oprindelige idé og sammen reviderer i foreningsplanen med udgangspunkt i bestyrelsens tanker, visioner og ideer. Erfaringer fra andre foreninger viser at det kan være en god idé at have ledere med i esport, som ikke ved noget om esport, men som ved noget om forretning, sponsorarbejde, projektarbejde økonomi eller andre fagområder.

At finde skabe sine visioner, hvem vil vi være?

Der aftales et møde, hvor hele bestyrelsen kan byde ind med deres idéer til, hvordan foreningsplanen kan se ud. Særligt med fokus på:

  • Hvad ønsker vi at opnå?
  • Hvem vil vi arbejde med?
  • Hvilke partnere skal vi have?
  • Hvornår?
  • Hvorfor synes vi det?

Dette dokument bliver centralt, da det indeholder retningslinjerne for (næsten) alle andre spørgsmål.

At opsætte mål

At sætte konkrete mål gør det lettere at arbejde med esport. Mål kan være: Vi vil tilbyde træning i xx spil xx dato. Vi vil tilknytte xx antal trænere til xx spil xx dato. Vi vil xx dato være xx antal medlemmer. Vi vil have sponsorindtægter for DKK xx, xx dato. Vi vil have en aktiv hjemmeside, facebookside, twitch xx dato. Vi vil streame xx gange om ugen med start xx dato. Vi skal have xx spillere ud til xx turneringer xx gange i år. Vi skal afholde xx antal egne events i år – og andre.

At nå målene

Nu kan der laves en strategi for, hvordan man når sine mål. En sådan strategi kan indeholde svarene på spørgsmålene: Hvordan udvælges de spil, medlemmerne skal trænes i? Hvordan findes trænere til de relevante spil? Hvordan findes partnere, sponsorer, økonomi, lokaler, udstyr? Hvordan skabes markedsføring og historiefortælling om foreningens esport aktiviteter? Hvordan sikres medlemstilgang? Hvordan håndteres jura i spillerkontrakter, partneraftaler og events? Hvordan skabes esport events (hvis det er et af målene?). Hvordan er strategien for bredde og elite spillere i esport? Hvordan etableres samarbejde med skole, kommune, region, forældre og andre?

Hvem gør hvad?

Herefter handler det om at uddelegere og følge op; altså, hvem gør hvad, hvornår? Bestyrelsen sætter sig sammen og laver en operationel plan for: hvem har ansvar for at xx opgave er udført xx deadline? Den operationelle plan har svarene på: Hvem har ansvaret for at skabe sponsoraftaler xx deadline? Hvem har ansvaret for at tilknytte xx trænere til xx spil, til xx deadline? Hvem etablerer samarbejde / møder med skoler, kommune, regioner mv. xx deadline? Hvem har ansvar for at skabe hjemmeside, facebookside, markedsføring mv. til xx deadline? Hvem har ansvar for at etablere lokaler, udstyr, tøj mv. xx deadline?

Sæt i gang!

Nu handler det om at få eksekveret på planerne. Esport har mange interessenter og derfor kan det opleves at mange gerne vil mødes og snakke og lytte til, hvad man har gang i. Grundighed og kvalitet betaler sig. Både hvad angår tilknytning af trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer og når man indgår kontrakter eller partnerskaber samt skaber events. De fleste kommuner og regioner er interesseret i at støtte esport, på en eller anden måde. Det samme er de fleste grunduddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser – samt IT, DATA, Techuddannelser.

Evaluer og tilret

Jo længere tid der går, jo mere finder man måske ud af at nogle planer og mål skal ændres eller helt udskiftes. Sørg for at bestyrelsen taler om succesen i det i gør. Hvis det fx ikke giver mening at i skal lave egne esport events, så lad være. Foreninger er ofte succesfulde fordi mange frivillige og dygtige mennesker arbejder hårdt hver eneste uge, for at skabe de bedst mulige resultater og vigtigst af alt: at give trænere og spillere de bedst mulige oplevelser. Derfor er kontakten til spillere og trænere vigtig. Spørge dem, hvad de synes, hvad de ønsker, hvad de kunne tænke sig? Løbende evaluering og tilretning giver bonus, og sikrer at foreningen holder momentum og optimerer tidsforbrug og ressourcer, på de vitale og relevante elementer.

Om Martin Fritzen

Foredrag. I flere år har jeg rejst i både Danmark og udlandet og delt mine erfaringer med -& holdninger til, de positive udbytter ved gaming og esport i bredde-& forenings-regi. Med særligt fokus på social læring, fællesskaber og personlig udvikling. Inspiration. Jeg deler artikler, bøger, podcasts og video om gaming og esport. Rådgivning. Jeg hjælper flere forskellige initiativer, organisationer og instanser, med flere områder af esport og gaming.

Kontakt

Telefon: 51931107
Email: esport@martinfritzen.com

Kontakt

Lad os arbejde sammen?

FORTÆL MIG MERE OM DIT PROJEKT ELLER ØNSKER

2018-07-10T14:35:59+00:00